اره گچ بری ارتوپدی ابزاری کاربردی برای باز کردن گچ فایبر گلاس و گچ دی کست در مطب های ارتوپدی ، درمانگاه و بیمارستان استفاده میشود 

محصولات مجموعه اره گچبری