کوتر ها دستگاه های الکتروسرجری RF ،نسبت به کوتر های قدیمی برش دقیق تری ایجاد می کنند، به بافت سالم آسیب کمتری می زنند و درد و خونریزی را کم نموده و در نهایت کاهش اسکار را همراه خواهند داشت.

الکترو کوترها در حقیقت یک ژنراتور بسامد رادیویی هستند.

مکانیزم عمل دستگاه های الکترو کوتری

دو الکترود به ژنراتور (RF) متصل می شود که یکی از آنها فعال است و سطح مقطعی بسیار کوچک برای تجمیع و تمرکز جریان داشته و جریان خروجی دستگاه را به محل جراحی انتقال می دهد و الکترود دیگر سطحی بزرگ برای جمع آوری جریان وارد شده به بدن و بافت و انتقال و برگشت آن به دستگاه را عهده دار می باشد.

الکترود فعال، معمولاً به شکل یک ابزار یا پروب ساخته می شود و توسط پزشک به کار می رود.
الکترود غیرفعال، سطح بسیار بزرگ داشته وبه شکل صفحه می باشد.

این الکترود که به «صفحه بیمار» موسوم است، از یک سطح با جنس رسانا تشکیل می شود که زیر ران، باسن و به طور کلی در نواحی وسیع بدن بیمار قرار می گیرد.

دستگاه الکتروکوتر علاوه بر کواگولاسیون و کنترل خونریزی (Hemostasis ) در محل جراحی برای برش های جراحی نیز استفاده می شود.

از مزایای استفاده از برش الکتروسرجری (کوتر) به جای چاقوی جراحی مکانیکی، قابلیت همزمان برش و انعقاد در ناحیه جراحی و همین طور افزایش سرعت کار می باشد.

 

روش های عملکرد دستگاه های الکتروکوتر

مونوپلار (تک قطبی)

در سیستم مونوپلار جریان از طریق الکترود یا قلم کوتری به موضع جراحی منتقل شده پس از انجام کاوگوله و برش توسط پلیت کوتری به بدن بیمار منتقل شده و از کابل مربوطه، به دستگاه بر می گردد.

معمولا برای عموم جراحی های باز و آندوسکوپی کاربرد داشته در طیف وسیعی از جراحی ها و خونریزی های آن ها مورد استفاده قرار می گیرند و به همین خاطر شدت جریان بیشتر بوده، طیف نوسانی بالایی را دربر می گیرد.

بای پلار ( دوقطبی)

در مواردی که خونریزی کم و محل جراحی نزدیک به ارگان های حساس و حیاتی همچون اعصاب می باشند سعی در استفاده از حداقل قدرت الکتریسیته برای کنترل خونریزی وجود خواهد داشت تا کمترین صدمه در حین کنترل خون ریزی به بافت های مجاور وارد شود.

بنابراین از روش دیگری استفاده می شود که در آن صفحه کوتری (برای برگشت جریان) حذف می گردد و در واقع ابزار ورود جریان به بافت، خروج جریان را نیز به عهده می گیرد.

محصولات مجموعه دستگاه کوتر