تجهیزات پزشکی مانیا طب با تولید و فروش مستقیم انواع تخت ژنیکولوژی، تخت بیمار، تخت معاینه، پایه سرم، چراغ معاینه، پاروان و بقیه تجهیزات هتلینگ بیمارستانی اماده تجهیز مطب ها، درمانگاه ها، خانه سالمندان، بیمارستان ها و همکاران عزیز در سرار کشور می باشد

محصولات مجموعه هتلینگ