لارنگوسکوپ در دو سایز اطفال و بزرگسال موجوده که شامل یک دسته و چند تیغه است که تعدادی باتری در دسته آن قرار داده میشود که در برخی انواع آن قابل شارژ هستند. یک لامپ نوری کوچک نیز بر روی تیغه آن قرار دارد، لارنگوسکوپ هایی که لامپ بر روی آنها قرار دارد یک مسیر فیبر نوری ظریف از لامپ به انتهای تیغه کشیده شده است، هنگامی که لارنگوسکوپ در ناحیه مورد نظر قرار گرفت لامپ روشن می‌شود با قرار دادن تیغه درون دهان، پزشک می‌تواند حرکت انتهای تیغه تا رسیدن به حنجره را مشاهده کند.

تیغه های لارنگوسکوپ اندازه‌های متفاوتی دارد که برای افراد بزرگسال ، اطفال و نوزادان قابل تغییر است. در اکثر مواقع اندازه‌های مختلف تیغه به همراه یک دسته در یک مجموعه لارنگوسکوپ عرضه می‌شود.‏

محصولات مجموعه لارنگوسکوپ