لوپ دوچشمی ابزاری برای مشاهده بهتر موضع کار در جراحی های مختلف است که توسط پزشکان و دندانپزشکان در اعمال و جراحی های با دقت بالا استفاده می شود.بزرگنمائی به دست آمده توسط این ابزار که مشابه یک میکروسکوپ می باشد امکان انجام اعمال بسیار دقیق و حساس را فراهم می کند.
کاربرد این ابزار در دندانپزشکی بیشتر در اعمال دندانپزشکی زیبائی و جراحی های لثه و دهان می باشد.

محصولات مجموعه لوپ