ویژگی ویلچرهای آلومینیومی:

ویلچرهای آلومینیومی از ابتدایی ترین انواع ویلچر هستند که بسیار سبک و محکم بوده و برای جا به جایی بسیار راحت می باشند ،ویلچر های آلومینیومی توسط کاربر کنترل و حرکت داده می شوند، یعنی نیروی محرکه آنها توسط کاربر تامین می شود. ویلچرهای آلومینیومی برای استفاده بلند مدت ،کوتاه مدت یا پاره وقت طراحی شده اند که وزن ویلچر های آلومینیومی کمتر از ویلچر های دیگر است . در این نوع ویلچرهای آلومینیومی نشیمنگاه برای کاربران معمولی با سایز استاندارد طراحی شده است

مهم ترین ویژگی ویلچرهای آلومینیومی سبک بودن و تاشو بودن آنها است که در مواقع جابجایی بسیار راحت و مناسب است.

محصولات مجموعه ویلچر آلومینیومی