ویژگی ویلچرهای الومینیومی:

ویلچر های الومینیومی از ابتدایی ترین انواع ویلچر هستند که بسیار سبک و محکم بوده برای جا به جایی بسیار راحت می باشند ، توسط کاربر کنترل و حرکت داده می شوند، یعنی نیروی محرکه آنها توسط کاربر تامین می شود. ویلچر های الومینیومی برای استفاده بلند مدت ،کوتاه مدت یا پاره وقت طراحی شده اند. در این نوع ویلچر نشیمنگاه برای کاربران معمولی طراحی شده است.

مهم ترین ویژگی ویلچر های الومینیومی سبک بودن آن است که در مواقع جابجایی بسیار راحت و مناسب است.

محصولات مجموعه ویلچر آلومینیومی