ویژگی ویلچرهای اطفال:

ویلچر های اطفال از ابتدایی ترین انواع ویلچر هستند که بسیار سبک و محکم بوده برای جا به جایی بسیار راحت می باشند ، توسط کاربر کنترل و حرکت داده می شوند، یعنی نیروی محرکه آنها توسط کاربر تامین می شود. ویلچر های اطفال برای استفاده بلند مدت ،کوتاه مدت یا پاره وقت طراحی شده اند. در این نوع ویلچر نشیمنگاه برای اطفال طراحی شده است.

ویلچر های اطفال به طور کلی در دو نوع استیل و آلومینیومی که در سایز های 36 و 38 و 41 سانت موجود مباشد

محصولات مجموعه ویلچر اطفال