مزیت ویلچر مسافرتی:

استحکام و قیمت مناسب آن است، البته در مقایسه با سایر ویلچر های معمولی سبک تر هستند. ویلچر های بیمارستانی یا ویلچرهایی که در مکان های مختلف به کاربران قرض داده می شوند، یا افراد مختلف آنها را کرایه می کنند، از نوع استاندارد هستند. وزن این نوع ویلچر کمتر از ویلچر های استاندارد است ، اما استحکام و روان بودن حرکت آن برای مسیرهای صاف، محکم و بدون مانع بسیار مناسب است. از آنجایی که توسط کاربر قابل حرکت دادن نیستند ، برای موقعیت هایی که فرد یا افرادی برای درخواست کمک دارن بسیار مناسب هستند. البته با وجود دستگیره هایی در عقب ویلچر حمل و نقل آنها توسط فرد دیگر راحت تر است.

محصولات مجموعه ویلچر مسافرتی