دستگاه پالس اکسیمتر

میزان اکسیژن خون و تعداد ضربان شما را روی صفحه اندازه می گیرد. دستگاه پالس اکسیمتر با تابش دو اشعه ی باریک به مویرگ های خونی انگشت شما، میزان اکسیژن خون را بازتاب می کند و آن را بر روی صفحه پالس اکسیمتر به نمایش می گذارد. میزان اشباع خون (SPO2 ) به عنوان درصدی از گنجایش اکسیژن کل اندازه گیری خواهد شد.

محصولات مجموعه پالس اکسیمتر انگشتی