رولیتور چهار چرخ

 رولیتور چهار چرخ اساسا یک واکر با چهار چرخ به جای دو چرخ است. این نوع رولیتور دارای مزایای مختلفی است از جمله اینکه کاربر می‌تواند در اطراف مناطق با فضاهای تنگ حرکت کند. رولیتور چهار چرخ تمایل به حرکت آسان در مناطق کوچک دارد، می‌تواند پایداری بیشتری از مدل‌های دو چرخ داشته باشد.

نکته مهم در رابطه با رولیتور چهار چرخ این است که اگر آن‌ها با یک مانع در چرخ جلو مواجه شوند احتمال پرتاب شدن آن‌ها به جلو یا به سمت راست یا چپ می‌تواند بیشتر از واکرهای چهار چرخ باشد. اگر کاربر از این موضوع آگاهی داشته باشد و از لحاظ جسمی دارای تعادل و توانایی برای مقابله با این اتفاق باشد این مسئله نباید یک مسئله بزرگ باشد اما ممکن است اتفاق بیفتد

استفاده از رولیتور سه چرخ کاملا مستقیم و رو به جلو است ،کاربر از عقب به سمت رولیتر نزدیک می‌شود و در همان زمان آن را به جلو حرکت می‌دهد، از آنجا که چرخ‌های جلو چرخان است، هرگز نباید رولیتر را در زمان استفاده توسط کاربر بلند کنید.

کاربر می‌تواند ترمزها را در حین راه رفتن به کم کردن سرعت و توقف و یا قفل کردن برساند. تا رولیتر به طور تصادفی از آن‌ها دور نشود.

رولیتور برای تحمل تمام وزن کاربر در نظر گرفته نشده است. اما در هنگام حرکت به سمت جلو و در صورت لزوم تعادل، وزن ممکن است بر روی دسته‌ها منتقل شود.

محصولات مجموعه رولیتر