تشک مواج چیست ؟

تشک مواج با کاهش فشار ناشی از سمت تشک به بدن از زخم بستر جلوگیری کند . تشک مواج از ردیف های سلولی هوا تشکیل شده است که توسط پمپی باد میشود .

اکثرا بر مبنای تئوری کاهش فشار بستر است که در نتیجه منجر به بهبود پرفیوژن بستر مویرگی می گردد. یکی از روشهای پیشرفته ای که بر مبنای این نظریه، ارائه شده است. استفاده از الگوی دینامیک ( تشک مواج ) در ساخت تشک های مورد استفاده در زخم بستر است.

زیربنای این الگو، فیزیولوژی طبیعی بدن انسان است. بدن انسان هنگام خواب بطور طبیعی هر ۱۰ دقیقه یک بار (و بطور متوسط هر ۸ تا ۱۲ دقیقه یکبار) حرکت می کند تا خونرسانی در بستر مویرگی در نواحی تحت فشار بهبود پیدا کند.

این دوره های ۱۰ دقیقه ای، مکانیسمی است که در بعضی از تشک های جدید، طراحی و اجرا شده است. این تشک ها، مجموعه ای از سلولهای حاوی هوا هستند و این سلولها به صورت یک در میان پر و خالی می گردند، که سیکل پر و خالی شدن آنها به مدت ده دقیقه، یعنی مشابه فیزیولوژی بدن در حالت طبیعی، تنظیم شده است.

این امر کمک می کند تا حالت فیزیولوژیک از دست رفته بدن در بیماران بستری، دوباره بدست آید و در نتیجه، فشار مستمر و مداومی که برروی قسمتهای تحت فشار وارد می گردد، برداشته شود. استمرار فشار عامل تخریب لایه های بافتی است و شکستن این استمرار، رمز موفقیت در درمان زخم بستر می باشد. الگویی که ذکر شد، اقتباسی جالب از فیزیولوژی بدن است و این اقتباس بدون شک می تواند موفقیت آمیز باشد.

فروشگاه تجهیرات پزشکی مانیا طب دارای نمايندگی فروش انواع برند تشک مواج و عرضه کننده بهترين قيمت فروش تشک مواج و تشک سلولی

محصولات مجموعه تشک مواج