مانیا طب دارای نمايندگی فروش انواع محصولات تشک مواج و عرضه کننده بهترين قيمت تشک مواج سلولی می باشد.

تشک مواج مخصوص بیماران بستری در منزل و بیمارستان می باشد که بی تحرک هستند و یا تحرک کمی دارند. این بی تحرکی در بیمار باعث زخم بستر شده و منجر به آسیبهای جدی و مرگ می شود. تشک مواج بهترین راه حل برای جلوگیری از بروز چنین آسیبهایی توصیه اکید می شود با توجه به وضعیت بیمار و اینکه ممکن است تا مدت ها در حالت ساکن باقی بماند، هیچ تحرکی نداشته باشد و یا اینکه شما به واسطه شغلی که دارید باید از بیمار نگه داری کنید پس بهتر است که روی سطح راحت و مناسبی بخوابد.

بالش ها و تشک های معمولی باعث کاهش فشار روی یک نقطه از بدن فرد بیمار می شوند اما بعد از مدتی کارایی لازم را از دست می دهند و باعث بروز زخم های فشاری یا همان زخم بستر میشوند. برای اینکه تمامی نقاط بدن در یک سطح قرار گیرد و از فشار زیاد روی یک نقطه از بدن کاهش پیدا کند تشکهایی با کیفیت عالی در بازار موجود هستند که برای استفاده قشر خاصی از بیماران می باشند.

گروهی دیگر از بیماران به واسطه استفاده از ویلچر مجبورند که برای زمان متمادی روی آن بنشینند پس فشار زیادی را بعضی ازنواحی بدن خود مانند کمر، پا و نشیمنگاه احساس می کنند. نیاز به سطح بهتری دارند که در معرض بیماری هایی مانند توبروزیته های ایسکیال، درد در پاها، پاشنه ها و ستون مهره های کمری قرار نگیرند همچنین فشار کمتری روی این نواحی وارد بیاید.

محصولات مجموعه تشک سلولی