مارک شناخته شده در دنیا می باشد . فشار سنج امرون ساخت کشور ژاپن است. در میان سایر فشار سنج ها محصولات امرون از حداقل خطای اندازه گیری برخوردار هستند.

محصولات مجموعه OMRON