دستگاه فیزیوتراپی 10 کاناله 125 هرتز برجیس Berjis

94109-211321-1-KY140LA(1).jpg
-فیزیوتراپی-2-کاناله-125-هرتز-برجیس-en-4080 (1)-500x633.jpg
-فیزیوتراپی-2-کاناله-125-هرتز-برجیس-en-4080 (3)-500x633.jpg
-فیزیوتراپی-2-کاناله-125-هرتز-برجیس-en-4080 (4)-500x633.jpg
f7fcb4.png

موارد کلی و کاربردی دستگاه الکتروتراپی برجیس :

 کاهش درد و التهاب

 کاهش اسپاسم

 کاهش سفتی

افزایش دامنه حرکتی و تقویت عضلات

 کاهش دردهای متعاقب صدمات و ضایعات ورزشی

کاهش دردهای متعاقب اعمال جراحی و دردهای مزمن و مداوم

 آماده سازی بیمار برای انجام حرکات ورزشی و تکنیک های درمانی

 

 فرکانس ها :

فرکانس 60 هرتز به این معناست که در هر ثانیه 60 پالس الکتریکی فارادیک و تنس را به عضله و عصب بیمار منتقل میکند. هر چقدر تعداد ضربات پالس الکتریکی در ثانیه به عصب و عضله بیشتر باشد روند درمان و بهبودی بیمار سریعتر و دوره درمان کوتاهتر میشود و برای درمان بیماریهای حاد موثرتر است.

نظر ها


نظر خود را وارد کنید

محصولات مرتبط