دستگاه تست قند خون آنکال پلاس On call Plus

1408359430.jpg
lg_80dc0_plus052516bb8b0add733.jpg


در این خصوص چند نکته قابل ذکر است. این دستگاهها طوری تنظیم شدهاند که قندخون پلاسما را نشان می‌دهند در صورتی که قندخونی که آزمایشگاه به شما گزارش می دهد، قند پلاسما است. توجه کنید که قندخون پلاسما 10 تا 15 درصد از قندخون تام بیشتر است زیرا خون تام، نسبت به پلاسما، حاوی آب کمتری بوده و از طرفی، میزان قند، متناسب با میزان آب می باشد. یعنی هر جا که آب بیشتری داشته باشد، میزان قند آن هم بیشتر است.

بعلاوه دلیل دیگر این اختلاف می‌تواند مربوط به فاصله نمونه‌گیری و فاصله از غذا خوردن باشد. بنابراین هرگز انتظار نداشته باشید آزمایش قندخون شما در آزمایشگاه با نتیجه دستگاه یکسان باشد. نکنه مهم این است که این دستگاه‌ها نمی‌توانند جایگزین آزمایشگاه در تشخیص دیابت باشند.

دارای 10 نوار و 10 سوزن

نظر ها


نظر خود را وارد کنید

محصولات مرتبط