خمیر فیزیوتراپی

خمیر فیزیوتراپی
خمیر پاتی
خمیر فیزیوتراپی دست
خمیر فیزیوتراپی درمانی

خمیر کاردرماتی Tilia یک خمیر درمانی  بر پایه سیلیکون دارای خاصیت کش سانی و چسبیدن به هم جهت انجام تمرینات دست می باشد. تمامی حرکات انگشتان شامل EXT. , FLX. , ABD. ,  ADD. , Opposition  را می توان با این خمیر تمرین و تقویت نمود.

در 5 رنگ و مقاومت مختلف جهت تطبیق بهتر با توانایی بیمار

شماره مقاومت درجه سختی رنگ
1 خیلی نرم کرم
2 نرم زرد
3 متوسط قرمز
4 متوسط مایل به سفت سبز
5 سفت آبی

 

 

 


نظر ها


نظر خود را وارد کنید

محصولات مرتبط