محافظ نرم پاشنه medi مدل Heel soft

Heel soft-medi-1.jpg
Heel soft-medi-2.jpg

1 - سایز کفش 36 تا 38

2 - سایز کفش 39 تا 41

3 - سایز کفش 42 تا 44

نظر ها


نظر خود را وارد کنید