فروش نوار 50 عددی تست قند خون زیکلاس مد Zyklusmed

41-1000x1000.jpg

50 عدد نوار

مشخصات
حداقل خون مورد نیاز 1.4 میکرولیتر
قابلیت خون گیری از سایر نقاط بدن بلی
مشخصات نوار اندازه گیری دقیق تنها در 8 ثانیه ، نیاز به نمونه بسیار کوچک خون ، بدون نیاز به کد گذاری ، طراحی باریک و مدرن

نظر ها


نظر خود را وارد کنید

محصولات مرتبط